Bà thím sang đường tùy tiện gặp ngay phân khối lớn nóng tính, đạp ngã ngay giữa đường

Người đi bộ thì sang đường chỗ không có vạch kẻ. Phân khối lớn đi lên tí thì đâm. Chắc bực quá, giơ chân đạp cho cái ngã luôn.

Như thế này thì ai đúng ai sai cả nhà? Vì rõ là bà kia sang đường kiểu củ chuối mà. Đường không có vạch kẻ cho người đi bộ. Sang đường kiểu này là sai luật rồi. Còn ông hai bánh đạp người thì cũng sai, chắc lúc đấy bức xúc vì tí nữa gây tai nạn.

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/nguoi-di-xe-may-dung-chan-dap-nga-nguoi-_2lsn529e3jri3.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/nguoi-di-xe-may-dung-chan-dap-nga-nguoi-_2lsn529j98a3i.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?