0/07/09

Bá đạo những kiểu đi thang cuốn có 1 0 2: cái kết đắng cho những thanh niên thích thể hiện

Thay vì đi như bình thường, nhưng những thanh niên này lại thích chơi trội dẫn đến việc té ngã sấp mặt làm trò cười cho thiện hạ, cái này người ta hay gọi là chơi ngu lấy tiếng nè.


Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?