Bác này chắc làm lớn lắm nhỉ =)) Làm sao kiếm được cái biển tương tự nhỉ?

Bác này chắc làm lớn lắm nhỉ =)) Làm sao kiếm được cái biển tương tự nhỉ?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/17/capture_2o7e1lnnmk3q2.png


Bình luận
-
Puka ra chỗ làm bảng hiệu mà đặt làm, kiểu nào cũng có!

- Trả lời -

- 18/04/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?