Ảo giác những thanh sắt cho biết bạn thuộc team não trái hay não phải, bạn nhìn thấy bao nhiêu thanh sắt?

Nếu bạn chú ý, trong lớp học thường được chia làm hai thành phần, những người rất giỏi những môn tính toán, có tư duy vô cùng logic và những người có thiên hướng nghệ thuật, phong cách sống nghệ sĩ. Sự khác biệt đó có liên quan chặt chẽ đến việc bạn thuộc team não phải hay não trái, và phong cách sống của hai nhóm người này gần như trái ngược nhau. Để biết mình thuộc team não trái hay não phải, hãy đếm số thanh sắt có trong bức hình dưới đây.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/04/so-thanh-sat-1501819725297_2onapq7ln2bbi.jpg


CÓ BAO NHIÊU THANH SẮT TRONG BỨC HÌNH?

6 THANH SẮT7 THANH SẮT8 THANH SẮT


Nguồn: V2

VIDEO HOT:
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?