Ảo giác những thanh sắt cho biết bạn thuộc team não trái hay não phải, bạn nhìn thấy bao nhiêu thanh sắt?

Nếu bạn chú ý, trong lớp học thường được chia làm hai thành phần, những người rất giỏi những môn tính toán, có tư duy vô cùng logic và những người có thiên hướng nghệ thuật, phong cách sống nghệ sĩ. Sự khác biệt đó có liên quan chặt chẽ đến việc bạn thuộc team não phải hay não trái, và phong cách sống của hai nhóm người này gần như trái ngược nhau. Để biết mình thuộc team não trái hay não phải, hãy đếm số thanh sắt có trong bức hình dưới đây.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/04/so-thanh-sat-1501819725297_2onapq7ln2bbi.jpg


CÓ BAO NHIÊU THANH SẮT TRONG BỨC HÌNH?

6 THANH SẮT7 THANH SẮT8 THANH SẮT


Nguồn: V2

VIDEO HOT:
Bình luận
-
UH ĐÚNG ĐÓ

- Trả lời -

- 04/08/2017

NKB

Vừa nhìn thấy 7 vừa nhìn thấy 8 thì sao nhỉ?

- Trả lời -

- 04/08/2017

NKB

Ai chả biết thế. Thế mới nhằm mục đích xem ai là người dùng não phải và não trái nhiều hơn

-

- 07/08/2017

do cố ý vẽ sai thực tế để đánh lừa thị giác. tín từ trên xuống thanh 6-7 có vấn đề, còn lại cả bức hình bình thường.

-

- 04/08/2017

Tui nhìn thẤy 8 trước, 7 sau, và 6 sau cùng. Lý do có 2 cây bị lỗi nên kg tính.

- Trả lời -

- 05/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?