Ảnh chế hài hước 'Ngày đầu tiên đi học'

Kết thúc những tháng ngày thảnh thơi, học trò bắt đầu đối mặt với một câu chuyện ngắn kinh dị mang tên 'Hết hè'. Tội mấy bé quá, nghỉ hè mới được dăm ngày đã phải cắp sách đến trường rồi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-4-7710-1471_2n1lr5qs9khqh.jpg

Chào mừng năm học mới.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-1-4874-1425_2n1lr5r0298o3.jpg
Điều ước nhỏ nhoi của mọi học trò.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-1-9177-7667_2n1lr5qtlk58n.jpg
Chuyện ngắn kinh dị - 'Hết hè'.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-2-5470-1471_2n1lr5s6p2i12.gif
Dụng cụ cần thiết cho những ngày sắp tới.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-2-5183-1471_2n1lr5qs32bjd.jpg
Ngày đầu bao háo hức...

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-3-3595-1471_2n1lr5qsa5eij.jpg
Tâm trạng đối lập của phụ huynh và học sinh khi hết hè.https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-5-8168-6348_2n1lr5qtlccce.jpg
Bao dự định vỡ tan tành như bọt biển.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-6-6685-6442_2n1lr5qt9goif.jpg
Em nơi nào rồi não ơi?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-7-7786-5608_2n1lr5qsq97kt.jpg
Nỗi buồn mùa hạ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/anh-che-ngay-dau-tien-di-hoc-1-4992-1471_2n1lr5sreij1g.gif
Con không buồn thật đấy!
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?