Ăn mày đã nâng lên 1 tầm cao mới - Chiêu này bá phết =((

Lợi dụng lòng tốt của người khác để cướp. Cũng may nó đễ lại cái mền với cái chén là quá tình nghĩa rồi, có cần câu cơm rồi, làm lại từ hai bàn tay trắng đi =)))

Bình luận
-
=)))

- Trả lời -

- 10/03/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?