AI TIN CÔNG PHƯỢNG GHI BÀN HÔM NAY?

Langthang0101Langthang0101

07/12/2016/0

phản lưới nhà! Bán độ???
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/image_2ni8g6a7o73ih.jpeg
Bình luận
-
Đéo hiểu sao cầu thủ thì không quay , cứ diễn mấy thằng khán giả

- Trả lời -

- 07/12/2016

Bán độ??

- Trả lời -

- 07/12/2016

Anh ấy đã vào sân

- Trả lời -

- 07/12/2016

Hiệp phụ!

- Trả lời -

- 07/12/2016

Ai biết tại sao thẻ đỏ không?

- Trả lời -

- 07/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?