Ai thông minh hơn học sinh lớp 2???

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/26/12742584_1174683299228733_16586476693473_2m6gkfgsb8bon.jpg
Bình luận
-
Cô giáo nặng 45 kg, thầy hiệu trưởng 68 kg, hỏi cái bàn gãy mấy cái chân???

- Trả lời -

- 26/02/2016

Đây là truyện thật ở một trường Tiểu học: - Cô giáo: Các em có biết con trai có gì? - Một học sinh: Thưa cô, con trai có chim ạ. - Cô giáo: Em nghĩ bậy quá, con trai có ngọc trai nhé.

- Trả lời -

- 27/02/2016

Còn đây là chuyện có thật 100% tại một trường THCS của quận Cầu Giấy: - Cô giáo: Thỏ thuộc bộ gì? - HSA: Thưa cô, thuộc bộ gặm nhấm. - CG: Tốt, thỏ có đặc điểm gì? - HSB: Thưa cô, thỏ bị vẩu ạ. - CG: Về làm bản kiểm điểm

- Trả lời -

- 26/02/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?