Ai thông minh hơn học sinh cấp 1??? Sách cho trẻ con bây giờ bá đạo thật!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/12801662_1180283775335352_27013518890957_2m7h83lpl05ef.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/12801421_669570369847485_374882972155866_2m7h85g4ajaqq.jpg
Bình luận
-
Mấy cái câu này có từ đời tám hoánh nào rồi chứ bây giờ cái gì. Một dạng đố vui thông thường thôi. Vị nào thời bé chưa đọc mới thiệt là có vấn đề đó

- Trả lời -

- 04/03/2016

Một kiểu hỏi xoáy đáp xoay.

- Trả lời -

- 06/03/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?