Ai không mua hối hận hen

Tín LêTín Lê

16:40 - 19/04/0

Tìm không có ai bán áo thun chất lượng như em nhé

Hàng này xách trực tiếp bên mĩ dìa

Hàng đã được kiễm tra kĩ lưỡng rồi mới bán nhá.

Đặt hàng giao hàng , kiểm tra rồi mới thu tiền nè

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/19/8498062728_1524130851.jpg

https://www.sunfrog.com/ForHim/Cuba

https://www.sunfrog.com/ForHim/Extra

https://www.sunfrog.com/ForHim/Fries

https://www.sunfrog.com/ForHim/Soul

https://www.sunfrog.com/ForHim/Heal

https://www.sunfrog.com/ForHim/Bone

https://www.sunfrog.com/ForHim/Gene

https://www.sunfrog.com/ForHim/Brave

https://www.sunfrog.com/ForHim/Project

https://www.sunfrog.com/ForHim/Near

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/19/7931744462_1524130865.jpg

Chất lượng hàng đầu nhé

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?