Ai đó tìm kẻ lừa đảo cho ra ánh sáng

chemkecanchemchemkecanchem

09/02/2016/0

Hôm nay xuân mới có thằng nhắn tin em và em đã chửi cha mắng mẹ và sư tổ nó xong chắc nó cũng sẽ xui.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/09/image_2m429rfpc66l5.jpeg

0974705182

0974705187

Là hai số điện thoại. Các bác chia sẻ giúp em để cả họ được nhờ )
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?