Ai bảo đi mui trần là sướng thì hãy nhìn lại hình ảnh đau lòng này

Dân chơi k sợ mưa rơi. chỉ sợ nắng. Lại bảo đi mui trần không sướng đi =))

Là em thế này, em đi Matiz cho nó mát =))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/13166082_1543523435949505_45460557825745_2mgdn5niki85b.jpg


Nguồn: https://www.facebook.com/groups/otofun/permalink/1118072884948010/
Bình luận
-
Người giàu củng khổ.....

- Trả lời -

- 05/05/2016

Nói là mui trần nhưng khi cần vẫn bật máy che ẩn ở đằng ghế sau lên được mà, sao phải tự là khó mình thế kia???

- Trả lời -

- 05/05/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?