Adobe Character Animator CC 2018 Full | Tạo nhân vật hoạt hình chuyên nghiệp

Huy NguyễnHuy Nguyễn

10:14 - 03/03/0

Adobe Character Animator CC 2018 là một sản phẩm phần mềm ứng dụng kết hợp việc ghi lại chuyển động trực tiếp với một hệ thống ghi âm theo nhiều hướng để kiểm soát các rối rải 2D được vẽ bằng Photoshop hoặc Illustrator. Nó được cài đặt tự động với Adobe After Effects và cũng có sẵn dưới dạng một ứng dụng độc lập mà bạn có thể tải về riêng. Nó được sử dụng để sản xuất cả hoạt hình sống động và không sống động.

https://trungdan.com/wp-content/uploads/2018/03/Setup-adobe-character-animator-cc-2018.png

https://trungdan.com/adobe-character-animator-cc-2018-full-tao-nhan-vat-hoat-hinh-chuyen-nghiep.html

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?