a7.Thép tròn đặc s45c phi 15,phi 25,pi 35,phi 45,phi 55,phi 65,phi 75,

nguyen kietnguyen kiet

07:35 - 21/04/0

Thép tròn đặc s45c phi 15,phi 25,pi 35,phi 45,phi 55,phi 65,phi 75,phi 85,phi 95

DN20x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN25 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN32 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN40 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN50 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN65 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN80 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN100 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN125 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN150 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN200 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN250 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN300 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN350 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN400 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN450 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN500 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN550 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

DN600 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Nguyễn Ngọc Anh

Mr : anh 0913 497 297

Mail: thepkimtinphat@gmail.com

Cty Thép Kim Tín Phát

Đc: Thuận giao- Thuận An –Bình Dương

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?