99% người cho rằng có con sông trong bức ảnh và họ đã sai, còn bạn?

Chàng trai mắc chứng sợ nước nhưng lại vô tư đứng cạnh bờ hồ thoải mái tạo dáng để chụp ảnh, tại sao lại như vậy?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/1-6556-1466441218_2mnebhe4rfrng.jpg

Tại sao chàng trai lại có thể thoải mái tạo dáng chụp ảnh như thế cạnh bờ hồ dù vô cùng sợ nước?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/01-6432-1415699225-8602-1466441218_2mnebhe4bgnm1.jpg

Hình nào là sản phẩm cuối cùng?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/02-8021-1415699225-3343-1466441218_2mnebhe4fe9em.jpg

Hình nào mà mọi người thấy có điểm chung với hình phía trên nhất?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/04-8231-1415699386-3264-1466441218_2mnebhe4368c8.jpg

Hình ảnh này cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/untitled-2-6980-1417499659-4568-14664412_2mnebhe3soi16.jpg

Hãy điền con số còn thiếu vào dấu?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/90-khong-tim-ra-duoc-guong-mat-nguoi-trong-buc-anh-nay-con-ban.2378995[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/21/puzzlecard1-e1337571712958-434-7846-1201_2mn9m3hdek7ff.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?