95% người không thể di chuyển 1 que diêm để phép tính đúng, còn bạn?

Chỉ được di chuyển 1 que diêm bất kỳ để phép tính từ sai trở thành đúng dường như là 'Nhiệm vụ bất khả thi' của rất nhiều người, còn bạn?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/11/01-1347-1478792796_2ned4hlf6rbog.jpg

Bạn di chuyển 1 que diêm nào để phép tính trên trở thành đúng?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/11/02-4706-1478792796_2ned4hlfohfes.jpg

Tìm quy luật và cho biết hai số nào cộng lại để được tổng là 123.

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/11/03-3457-1478792796_2ned4hlfkth5c.jpg

Số cần điền vào dấu '?' là bao nhiêu?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/11/04-4922-1478792796_2ned4hlfkt6o4.jpg

Cá gì khi xuất hiện là lá rơi?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/11/05-8800-1478792796_2ned4hlfe4pg2.jpg

Cần bao nhiêu con cừu để làm được một cái áo lông cừu?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2016/11/10/01-8714-1478709364_2ne7rc8g199r5.jpg

Đàn ông khó thấy điểm khác trong hai ảnh người đẹp bikini Nhật Bản

Xem đầy đủ nội dung trích dẫnVideo hài: Vợ chồng trẻ thất kinh vì căn phòng tan hoang đêm động phòng
[embedPost]
[/embedPost]
Bình luận
-
câu đố chán ngắt

- Trả lời -

- 12/11/2016

Số Pi nè 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 còn 22/7 = 3,14285714

- Trả lời -

- 12/11/2016

tào lao

- Trả lời -

- 06/12/2016

99,99% người không đưa ra được đáp án này chứ chả phải 95%

- Trả lời -

- 18/11/2016

đáp án kiểu này ko đúng. các ông ra câu đố kiểu này làm sao mà có lời giải

- Trả lời -

- 06/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?