900.Thép hộp đen nhập khẩu 40 x 80, 30 x 60. Hộp inox nhập khẩu 304 – 60 x 120.75 x 150,80 x 120.

Vũ HùngVũ Hùng

10:11 - 13/04/0

Thép hộp đen nhập khẩu 40 x 80, 30 x 60. Hộp inox nhập khẩu 304 – 60 x 120.75 x 150,80 x 120.

Thép hộp 40 x 80 x 1.6 ly, Thép hộp 40 x 80 x 1.8 ly

Thép hộp 40 x 80 x 3 ly, Thép hộp 40 x 80 x 4 ly

Thép hộp 30 x 60 x 1.2 ly, Thép hộp 30 x 60 x 1.4 ly

Thép hộp 30 x 60 x 1.6 ly, Thép hộp 30 x 60 x 1.8 ly

Thép hộp inox 75 x 150 x 5.0 x 6000mm, Thép hộp 75 x 150 x 6.0 x 6000mm

Thép hộp inox 80 x 120 x 4.0 x 6000mm, Thép hộp 80 x 120 x 5.0 x 6000mm

Thép hộp inox 80 x 120 x 6.0 x 6000mm, Thép hộp 80 x 120 x 8.0x 6000mm

Thép hộp inox 70 x 140 x 1.5 x 6000mm, Thép hộp 70 x 140 x 1.8 x 6000mm

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0908.678.558

Hotline: 02513.686.238 – Fax: 02513.686.239

Mail: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân,Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?