900.Thép hộp đen 60 x 120,50 x 100. Hộp inox 304 – 50 x 100.

Vũ HùngVũ Hùng

10:04 - 13/04/0

Thép hộp đen 60 x 120,50 x 100. Hộp inox 304 – 50 x 100.

Thép hộp 60 x 120 x 1.4 ly, Thép hộp 60 x 120 x 1.6ly

Thép hộp 60 x 120 x 1.8ly, Thép hộp 60 x 120 x 2 ly

Thép hộp 60 x 120 x 2.5 ly, Thép hộp 60 x 120 x 3 ly

Thép hộp 50 x 100 x 1.4 ly Thép hộp 50 x 100 x 1.6 ly

Thép hộp 60 x 120 x 1.8 ly, Thép hộp 50 x 100 x 2 ly

Thép hộp 50 x 100 x 2.5ly, Thép hộp 50 x 100 x 3 ly

Thép hộp 50 x 100 x 4ly, Thép hộp 50 x 100 x 5ly

Thép hộp 50 x 100 x 6ly, Thép hộp 50 x 100 x 8ly

Thép hộp inox 50 x 100 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp inox 50 x 100 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 2.0 x 6000mm

Thép hộp inox 50 x 100 x 2.3 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 2.5 x 6000mm

Thép hộp inox 50 x 100 x 2.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 3.0 x 6000mm

Thép hộp inox 50 x 100 x 3.2 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 3.5 x 6000mm

Thép hộp inox 50 x 100 x 3.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 4.0 x 6000mm

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0908.678.558

Mail: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?