900.Thép hộp đen 100 x 200 x 8ly,100 x 150 x 5ly,6ly. Hộp inox 20 x 40, 25 x 50.

Vũ HùngVũ Hùng

09:33 - 13/04/0

Thép hộp đen 100 x 200 x 8ly,100 x 150 x 5ly,6ly. Hộp inox 20 x 40, 25 x 50.

Thép hộp 100 x 200 x 2.8ly , Thép hộp 100 x 200 x 3ly ,

Thép hộp 100 x 200 x 4ly , Thép hộp 100 x 200 x 5ly ,

Thép hộp 100 x 200 x 6ly , Thép hộp 100 x 200 x 8ly ,

Thép hộp 100 x 200 x 10ly , Thép hộp 100 x 200 x 12ly ,

Thép hộp 100 x 150 x 3.5ly, Thép hộp 100 x 150 x 4ly

Thép hộp 100 x 150 x 5ly, Thép hộp 100 x 150 x 6ly

Thép hộp 100 x 150 x 8ly, Thép hộp 100 x 150 x 10ly

Thép hộp inox 20 x 40 x 2.0 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 2.2 x 6000mm

Thép hộp inox 20 x 40 x 2.5 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 2.8 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 0.7 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 0.8 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.0 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 1.1 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.5 x 6000mm

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0908.678.558

Hotline: 02513.686.238 – Fax: 02513.686.239

Mail: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân,Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?