900.Inox 304 vuông 100 x 100, 150 x 150. Thép vuông đen 200 x 200,300 x 300 x 8ly,40 x 40.

Vũ HùngVũ Hùng

10:29 - 13/04/0

Inox 304 vuông 100 x 100, 150 x 150.

Thép vuông đen 200 x 200,300 x 300 x 8ly,40 x 40.

Thép hộp 200 x 200 x 4 ly , Thép hộp 200 x 200 x 5 ly

Thép hộp 200 x 200 x 8 ly,Thép hộp 200 x 200 x 10ly,

Thép hộp 200 x 200 x 12 ly,Thép hộp 40 x 40 x 1.2ly,

Thép hộp 40 x 40 x 1.4ly, Thép hộp 40 x 40 x 1.6ly,

Thép hộp 40 x 40 x 1.8ly, Thép hộp 40 x 40 x 2.5ly,

Thép hộp 40 x 40 x 3ly, Thép hộp 40 x 40 x 4ly,

Thép ống đúc phi 508 phi 51 phi 57 wall thickness 3_ 25

Thép vuông inox 100 x 100 x 1.8 x 6000mm, Thép vuông 100 x 100 x 2.0 x 6000mm

Thép vuông inox 100 x 100 x 2.5 x 6000mm, Thép vuông 100 x 100 x 2.8 x 6000mm

Thép vuông inox 100 x 100 x 3.0 x 6000mm, Thép vuông 100 x 100 x 3.2 x 6000mm

Thép vuông inox 100 x 100 x 3.5 x 6000mm, Thép vuông 100 x 100 x 3.8 x 6000mm

Thép vuông inox 100 x 100 x 4.0 x 6000mm, Thép vuông 100 x 100 x 5.0 x 6000mm

Thép vuông inox 100 x 100 x 6.0 x 6000mm, Thép vuông 100 x 100 x 8.0 x 6000mm

Thép vuông inox 100 x 100 x 10 x 6000mm, Thép vuông 100 x 100 x 12 x 6000mm

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0908.678.558

Hotline: 02513.686.238 – Fax: 02513.686.239

Mail: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân,Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?