900.Hộp vuông inox 40 x 40, 50 x 50.Thép vuông đen 75x75,125x125.Thép hộp 75 x 75 x 6LY.

Vũ HùngVũ Hùng

10:24 - 13/04/0

Hộp vuông inox 40 x 40, 50 x 50.Thép vuông đen 75x75,125x125.Thép hộp 75 x 75 x 6LY.

Thép hộp 75 x 75 x 1.4 ly

Thép hộp 75 x 75 x 1.6 ly, Thép hộp 75 x 75 x 1.8ly

Thép hộp 75 x 75 x 2.5 ly, Thép hộp 75 x 75 x 3 ly,

Thép hộp 75 x 75 x 4 ly, Thép hộp 125x 125 x 5 ly,

Thép vuông inox 40 x 40 x 0.9 x 6000mm, Thép vuông 40 x 40 x 1.0 x 6000mm

Thép vuông inox 40 x 40 x 1.1 x 6000mm, Thép vuông 40 x 40 x 1.2 x 6000mm

Thép vuông inox 40 x 40 x 1.4 x 6000mm, Thép vuông 40 x 40 x 1.5 x 6000mm

Thép vuông inox 40 x 40 x 1.8 x 6000mm, Thép vuông 40 x 40 x 2.0 x 6000mm

Thép vuông inox 50 x 50 x 1.0 x 6000mm, Thép vuông 50 x 50 x 1.1 x 6000mm

Thép vuông inox 50 x 50 x 1.2 x 6000mm, Thép vuông 50 x 50 x 1.4 x 6000mm

Thép Hộp Vuông 100, Thép Hộp Vuông 80, Thép Hộp 75

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0908.678.558

Hotline: 02513.686.238 – Fax: 02513.686.239

Mail: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân,Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?