900.Hộp inox 304 – 100 x 150. Thép vuông đen 80 x 80, 90 x 90.50 x 50,60 x 60.

Vũ HùngVũ Hùng

10:19 - 13/04/0

Hộp inox 304 – 100 x 150. Thép vuông đen 80 x 80, 90 x 90.50 x 50,60 x 60.

Thép Vuông 80 x 80 x 5ly,80 x 80 x 6ly,80 x 80 x 8ly.

Thép hộp 90 x 90 x 1.4 ly, Thép hộp 90 x 90 x 1.6 ly

Thép hộp 90 x 90 x 2.5 ly, Thép hộp 90 x 90 x 3 ly

Thép hộp 90 x 90 x 3.2 ly, Thép hộp 90 x 90 x 3.5 ly

Thép hộp 80 x 80 x 6 ly, Thép hộp 80 x 80 x 10 ly

Thép hộp inox 100 x 150 x 3.2 x 6000mm, Thép hộp 100 x 150 x 3.5 x 6000mm

Thép hộp inox 100 x 150 x 3.8 x 6000mm, Thép hộp 100 x 150 x 4.0 x 6000mm

Thép hộp inox 100 x 150 x 5.0 x 6000mm, Thép hộp 100 x 150 x 6.0 x 6000mm

Thép hộp inox 100 x 150 x 8.0 x 6000mm, Thép hộp 100 x 150 x 10 x 6000mm

Thép hộp 50 x 50 x 1.2 ly, Thép hộp 50 x 50 x 1.4 ly

Thép hộp 50 x 50 x 1.6 ly, Thép hộp 50 x 50 x 1.8 ly

Thép hộp 50 x 50 x 3 ly, Thép hộp 50 x 50 x 3.5 ly

Thép hộp 50 x 50 x 4 ly, Thép hộp 50 x 50 x 5 ly

Thép hộp 60 x 60 x 2 ly, Thép hộp 60 x 60 x 2.5 ly

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0908.678.558

Hotline: 02513.686.238 – Fax: 02513.686.239

Mail: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân,Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?