0/05/09

90% người không thể nhận ra điều bất thường trong bức ảnh này, bạn có thuộc 10% thiên tài còn lại?

Chỉ có "thiên tài" mới có thể phát hiện ra điều bất thường trong bức tranh này! Cùng đo độ tinh tường của bạn ở thử thách "đi tìm điểm khác nhau" trong loạt bức tranh tuyệt đẹp này nhé!

1. Tìm 1 điểm khác nhau

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-3-diem-khac-nhau-1480738543753_2os0q348pkq54.jpg


>> XEM ĐÁP ÁN

2. Tìm 2 điểm khác biệt

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-2-diem-khac-nhau-1480738505616-14807_2os0q4iq5n77t.png


>> XEM ĐÁP ÁN

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-3-diem-khac-nhau-2-1480738543747_2os0q6bo00tod.jpg


>> XEM ĐÁP ÁN

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-3-diem-khac-nhau-5-1480738543751_2os0q70had4ch.jpg


>> XEM ĐÁP ÁN

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-4-diem-khac-nhau-2-1480738593597_2os0q82gbllbb.jpg


>> XEM ĐÁP ÁN

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-2-diem-khac-nhau-2-1480738505614_2os0qnr4mdra3.jpg


>> XEM ĐÁP ÁN

3. Tìm 3 điểm khác biệt

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-3-diem-khac-nhau-3-1480738543748_2os0q9j1d8aeo.jpg


>> XEM ĐÁP ÁN

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-3-diem-khac-nhau-4-1480738543749_2os0qahnm3bcg.jpg


>> XEM ĐÁP ÁN

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/tim-4-diem-khac-nhau-1480738593598_2os0qb64j0sih.jpg


>> XEM ĐÁP ÁN

Video hot:
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?