90% người bất ngờ khi biết 8 điểm khác nhau giữa hai bức tranh, còn bạn?

Nếu không xem đáp án thì mất bao lâu bạn tìm ra được 8 điểm khác nhau trong hai bức tranh và khi tìm ra liệu bạn có giật mình?
> XEM THÊM NHỮNG CÂU ĐỐ HẠI NÃO
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/bb9-3341-1458920159_2mameorrg37rf.jpg

Bạn mất bao lâu để tìm ra 8 điểm khác nhau trong hai bức tranh này?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/2-5123-1458920160_2mameorqad6i5.jpg

Tên một loại động vật, thêm huyền thành một loài thực vật, thêm sắc thành một tính từ chỉ ngoại hình?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/3-8324-1458920160_2mameorq8cagt.jpg

Nửa đêm con khóc đòi sữa, có cách nào chỉ dùng một ngón chân cái để pha sữa cho con không?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/4-1229-1458920160_2mameorq4tq41.jpg

Loại súng nào có thể khiến người ta chạy dù người bắn không có ý định làm cho người khác bị thương?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/5-1197-1458920161_2mameorpij68q.jpg

Hai người cùng tính cách quê mùa thì gọi là gì?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/nhieu-nguoi-bo-lot-qua-trung-qua-co-chai-2cm-con-ban.2294328[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/26/1-4552-1458746532_2mai2h6ko4581.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?