80% không tìm ra đáp án của bài toán cấp 3 Singapore trong vài phút

Hãy nghiên cứu kỹ kim tự tháp và liệu trong vài phút bạn có thể tìm ra giá trị của E và D trong thời gian ngắn nhất?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/untitled-1-2320-1463759833_2mis7i6c22ojo.jpg

Nhìn vào kim tự tháp số và cho biết giá trị của D và E là bao nhiêu?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/02-2779-1463759833_2mis7i6bcg95p.jpg

Hình ảnh này cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/4-1558-1463759833_2mis7i6bjdgg0.jpg

Có 3 con kiến cùng đi qua cầu. Con thứ nhất nói phía sau nó có 2 con kiến. Con thứ hai nói phía sau nó có 1 con kiến. Con thứ ba nói phía sau nó có 2 con kiến. Tại sao con thứ 3 lại nói vậy?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/04-3412-1463759833_2mis7i6bag3g2.jpg

Hình ảnh này cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/5-9964-1463759834_2mis7i6bmmmkf.jpg

Cá gì già cả nhưng mà lại không?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/chi-10-nguoi-giai-duoc-bai-toan-nay-trong-5-giay-con-ban.2348795[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/1610027-959111064175241-310619-1517-3736_2mio4ogge7es9.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?