6 cách rẻ tiền mà hiệu quả chống trộm khi vắng nhà

Luôn đảm bảo có chốt trong, cửa sổ cửa chính phải khóa khi đi ngủ. 85% kẻ trộm lẻn vào qua hai đường này.

Có thống kê cho thấy, cứ 15 giây là xảy ra một vụ trộm. Không chỉ mất đi những tài sản quý giá, bạn còn có mất những thông tin cá nhân. Vì thế, đừng chỉ cất giấu các đồ có giá trị, bạn còn phải hãy chủ động bảo vệ nhà mình bằng các cách đơn giản, rẻ tiền dưới đây.

1. Chốt cửa trong


2. Chèn cửa sổ


3. Dựng hình nộm


4. Chèn cửa bằng dĩa


5. Nuôi chó


6. Dựng bẫy từ mạch phát nhạc trong bưu thiếp


Nguồn:
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/noi-tro/6-cach-re-tien-chong-trom-khi-vang-nha-3576351.html


Xem thêm video:
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?