5 yếu tố dẫn đến thành công mà không phải ai cũng biết

mmquynhmmquynh

24/08/2017/0

Bát tự cũng có những giới hạn của nó vì thành công hay thất bại của một người thì không chỉ hoàn toàn dựa vào số mệnh, dù nó thật sự có một tác động đáng kể. Người Trung quốc tin rằng 5 yếu tố ảnh hưởng thành công hay thất bại của một người, theo thứ tự quan trọng được liệt kê như sau;

Mệnh – mệnh được xác định bởi ngày giờ chúng ta sinh ra.

Vận – đây là các giai đoạn thăng trầm mà một người phải trải qua trong suốt cuộc đời. Vận được chấp nhận rộng rãi đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Phong thủy – môi trường chúng ta ở và những thứ xung quanh. Nó không chỉ đề cập đến môi trường vật lý mà còn theo khía cạnh vũ trụ của những thứ xung quanh chúng ta bao gồm cả thời gian và các chiều không gian.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/24/thanh_cong_2oq81hh91jsio.jpg


Tính cách: chỉ tính cách cá nhân của một người, như chân thành, tử tế, hữu ích, rộng lượng, siêng năng, tha thứ và những đặc điểm tích cực khác.

Giáo dục – không chỉ đề cập đến thành tựu học vấn của một người mà còn bao gồm đào tạo chuyên nghiệp, thủ đắc bí quyết kỹ thuật và kiến thức chung khác như chính trị, kinh tế, ngoại giao và những chủ đề khác có thể hỗ trợ sự nghiệp của người đó.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/24/chia-khoa-thanh-cong_2oq81i38r3p1q.jpg


Tuy nhiên, ngoài 5 yếu tố như trên giúp xác định thành công hay thất bại trong đời sống của một người, những yếu tố khác như quốc gia người đó định cư và nghề nghiệp người đó theo đuổi cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Tình trạng kinh tế và chính trị ở mỗi quốc gia đều khác nhau vào một thời điểm cụ thể.

Xem thêm tại
http://phongthuytuongminh.com/
hoặc
http://tuongminhphongthuy.com/
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?