[49]*6m. Thép ống 49, phi 49x1.5, đen 49x3, 49x4||Ống 114x3, ống 76x3||168x5||219x6

thép nguyễnthép nguyễn

13:21 - 12/04/0

[49]*6m. Thép ống 49, phi 49x1.5, đen 49x3, 49x4||Ống 114x3, ống 76x3||168x5||219x6

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/12/1606471899_1523514093.JPG

Thép ống hàn phi 49.0

49.0 x 0.6 x 6m

49.0 x 0.7 x 6m

49.0 x 0.8 x 6m

49.0 x 0.9 x 6m

49.0 x 1.0 x 6m

49.0 x 1.10 x 6m

49.0 x 1.20 x 6m

49.0 x 1.30 x 6m

49.0 x 1.40 x 6m

49.0 x 1.50 x 6m

49.0 x 1.60 x 6m

49.0 x1.70 x 6m

49.0 x 1.8 x 6m

Thép ống phi 49.0

49.0 x 2.00 x 6m

49.0 x 2.30 x 6m

49.0 x 2.50 x 6m

49.0 x 2.70 x 6m

49.0 x 2.70 x 6m

49.0 x 2.80 x 6m

49.0 x 3.00 x 6m

49.0 x 3.20 x 6m

49.0 x 3.50 x 6m

49.0 x 3.80 x 6m

49.0 x 4.00 x 6m

49.0 x 4.20 x 6m

49.0 x 4.50 x 6m

49.0 x 5.00 x 6m

49.0 x 6.00 x 6m

49.0 x 7.00 x 6m

49.0 x 8.00 x 6m

49.0 x 9.00 x 6m

49.0 x10.00 x6m

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?