45x90..Q235/6m - Thép hộp 45x90, HCN 50x100, HCN 100x150//Hộp 45x90x1.5, 45x90x3

Bita NoBita No

09:03 - 06/02/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/06/5102122771_1517882579.JPG

Thép hộp chữ nhật 45x90

Thép hộp 45 x 90 x 0.8

Thép hộp 45 x 90 x 1.0

Thép hộp 45 x 90 x 1.2

Thép hộp 45 x 90 x 1.5

Thép hộp 45 x 90 x 1.6

Thép hộp 45 x 90 x 1.8

Thép hộp 45 x 90 x 2.0

Thép hộp 45 x 90 x 2.3

Thép hộp 45 x 90 x 2.5

Thép hộp 45 x 90 x 2.8

Thép hộp 45 x 90 x 3.0

Thép hộp 45 x 90 x 3.2

Thép hộp 45 x 90 x 3.8

Thép hộp 45 x 90 x 4.0

Thép hộp 45 x 90 x 4.2

Thép hộp 45 x 90 x 4.5

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp:

- Ống thép đúc: Đường kính (O.D): Ø 21, Ø 27, Ø 34, Ø 42, Ø 49, Ø 60,Ø 76, Ø 90, Ø 114, Ø 141, Ø 168, Ø 219, Ø 273, Ø 325, Ø 355, Ø 406, Ø 457, Ø508, Ø 556, Ø 610….
Phụ kiện co tê, bầu giảm: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65,DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500,DN600…..
Thép hộp vuông, thép hình I, H, U ,V , thép tấm, thép đặc chủng, thép tròn đặc ( láp đặc)...... 

Phụ kiện( đúc, hàn): Co, tê, bầu giảm, giảm…..

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?