4 ôtô đâm liên hoàn trên cầu Chương Dương, em Mini đi sau cùng mà lại bị nặng nhất

Chắc xe xịn nhất nên em ấy hơi bạt mạng tẹo. Mấy xe trước đi khá chậm nên thiệt hại cũng nhẹ hơn chứ chính ra Mini lại nặng nhất.

Âu cũng là bài học thôi, anh em chơi bời trên cầu thấy nhiều xe thì nhẹ nhàng tí, từ từ, giữ khoảng cách thôi. Bám đuôi nhau thì chỉ có đi sớm.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/autopro-tai-nan-lien-hoan-cau-chuong-duo_2mar3oknp7q19.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/tai-nan-lien-hoan-giua-4-o-to-tren-cau-c_2mar3okpb650q.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/tai-nan-lien-hoan-giua-4-o-to-tren-cau-c_2mar3okpa9sfn.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/tai-nan-lien-hoan-giua-4-o-to-tren-cau-c_2mar3okt5ecrb.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/tai-nan-lien-hoan-giua-4-o-to-tren-cau-c_2mar3olfle5ja.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/tai-nan-lien-hoan-giua-4-o-to-tren-cau-c_2mar3oko8qp7b.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?