3 ngày vỡ 2 cái tivi

Hà Mạnh TườngHà Mạnh Tường

25/08/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/25/21105978_804603716365796_480989889036280_2oqcba053tejt.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/25/21013947_804571566369011_184019936205285_2oqcb0e59mq6t.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/25/120161106_154440_copy_2oqcb29chk5cr.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/25/20992656_804711979688303_595040425751858_2oqcb2nc4aaka.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?