3 container đâm nhau, một xe mất đầu

Các bác đi thì nhẹ chân ga nhé 3 công táng nhau, 1 con ko thấy đầu đâu nữa. Vụ này gần sài hồ 2 lạng sơn . Tắc hơn 10km

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/12794491_1737744649771938_62846298290640_2m8820ekegtm3.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/12795427_1737744666438603_22910850934518_2m8820efnngc1.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/12814305_1737744629771940_15020878213224_2m8820ekfdjpf.jpg
Bình luận
-
Lại chơi thuốc vào để chạy thì như thế là bình thường.

- Trả lời -

- 09/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?