16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền

Wow... ko nghĩ là đời này đời sau mà lại có thể giống nhau kinh ngạc đến thế.

Sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa những người trong gia đình dù họ ở cách nhau vài thế hệ, theo loạt ảnh của Brightside.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh3-6069-1478166157_2nd9nmf39k31c.jpg

Bố và con gái

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh1-5244-1478166157_2nd9nmf260org.jpg
Bà và cháu gái

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh2-4904-1478166157_2nd9nmf3be8ba.jpg
Cụ và chắt trai.


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh4-9435-1478166157_2nd9nmf29orkh.jpg
Bà và cháu gái

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh5-3646-1478166157_2nd9nmf313rld.jpg
Hai người phụ nữ này trong cùng một gia đình, nhưng cách nhau 4 thế hệ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh6-9555-1478166157_2nd9nmf2hq90n.jpg
Bố và con trai.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh7-6350-1478166157_2nd9nmf3t6msh.jpg
Bố và con trai.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh8-2073-1478166157_2nd9nmf26lqio.jpg
Cụ trẻ (em gái của cụ) và chắt gái.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh9-6173-1478166157_2nd9nmf44381h.jpg
Mẹ và con gái.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh10-3066-1478166157_2nd9nmf2t02p2.jpg
Bố và con gái.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh11-9179-1478166157_2nd9nmf2koo68.jpg
Bố và con trai.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh12-2698-1478166157_2nd9nmf2o0mq4.jpg
Bà và cháu gái.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh13-5140-1478166157_2nd9nmf2ba68d.jpg
Mẹ và con gái.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh14-9893-1478166157_2nd9nmf2aames.jpg
Ông và cháu trai.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh15-2878-1478166157_2nd9nmf31r7cl.jpg
Bố và con gái.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/03/anh16-3782-1478166157_2nd9nmf2h2hop.jpg
Ba thế hệ.
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-3493770.html
Bình luận
-
- Cuong VND & Subeo -

- Trả lời -

- 04/11/2016

Ku C. khỏi phải thử DNA cho Subeo!

-

- 04/11/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?