100 người thì 99 người không biết ký hiệu ‘hình thoi’ trên đường này có ý nghĩa gì - Nguy hiểm vô cùng!

Chúng ta đều nhìn thấy ký hiệu này trên đường giao thông, nhưng lại ít người hiểu nó báo hiệu điều gì. Vì vậy, người lái xe rất dễ gây ra tai nạn và chịu thiệt hại do thiếu hiểu biết.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/screen_shot_2016-09-18_at_14_34_45_2n6g9dka0gr6k.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/8744900224-fa83001826-c-6445-1469789369_2n6g9n5kk04rc.jpg


Theo quy chuẩn 41 về báo hiệu đường bộ, đây là vạch 7.6: Vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường.

Vạch này sử dụng để báo hiệu sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường; đặc biệt đối với các chỗ bố trí vạch đi bộ qua đường ở giữa đoạn đường nối hai nút để cảnh báo người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Khi nhìn thấy thông báo ký hiệu hình thoi này trên đường, người lái xe cần phải giảm tốc để đảm bảo an toàn cho người băng qua đường. Ký hiệu hình thoi giống như là đèn giao thông báo cho người lái xe biết gần đến đường dành riêng cho người đi bộ. Cần chú ý quan sát!

Ký hiệu này cũng nhằm để xác nhận trách nhiệm khi tai nạn xảy ra.
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?