10 tác phẩm đẹp nhất trong cuộc thi râu và ria mép quốc tế

Nguyen Kinh LuanNguyen Kinh Luan

11/09/2016/0

40 bộ râu tuyệt vời nhất đã lựa chọn ra, từ những nhân vật tham dự trên toàn thế giới.

Chúng tôi đã lựa ra 3 trong 4 ứng cử viên sáng giá nhất mà bạn sẽ không bao giờ thất vọng về tác phẩm của họ. Trận đấu năm nay được tổ chức ở Nashville, TN cũng không ngoại lệ. Bạn cũng có thể thử để chúng nếu thích thú nhé!!

#1

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/11/gap_002297-57d07727c56a0__700_2n5h8sh2dab0g.jpg


#2

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/11/gap_002460-57d07767cd5cc__700_2n5h8shd4e9fp.jpg


#3

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/11/gap_002363-57d07749d394f__700_2n5h8shi739n2.jpg

http://cuocsongquanhta.vn/10-tac-pham-dep-nhat-trong-cuoc-thi-rau-va-ria-mep-quoc-te-ad590.html
Bình luận
-
Để mấy hàm râu này mà ăn mắm tôm thì nó hôi cả tháng.

- Trả lời -

- 12/09/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?