10 kiểu bàn chân nói lên tính cách con người bạn

Tử viTử vi

02/04/2016/0

Mình đọc bài này thấy đúng phết, nay chia sẻ lại với cả nhà. Bảo đảm đọc xong là có thể nhìn chân đoán được tính tình của người đối diện.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/8a0633b3-39ec-4977-90f4-3e718d5a8a61_des_2mbq22pq8ik0i.jpg


Kiểu thứ 1: > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/acacb0bc-c3d0-44f9-baed-e16317a2ca2f_tab_2mbq22p2g60bt.png


Kiểu thứ 2: > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/faee601e-cfcb-4c8c-9c44-617ab8639796_tab_2mbq22p43j5h5.png


Kiểu thứ 3: > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/f53d5010-eade-45c6-9c5f-a53e47e5e5ce_tab_2mbq2nhpp14cq.png


Kiểu thứ 4: > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/d8864945-4fbc-469b-b0b9-19549781c2d1_tab_2mbq2nhq28t1i.png


Kiểu thứ 5 (không thể tách ngón chân út ra): > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/cade7e69-a2fe-4bea-bacc-c0ba7f42a25b_tab_2mbq2nicqbpph.jpg


Kiểu thứ 6 (có thể tự tách ngón chân út ra): > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/5235cafa-a054-4c44-83ec-fdd4b06fcdbe_tab_2mbq2nj166a4o.jpg


Kiểu thứ 7: > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/2ccd2bd3-0299-4896-95af-067188c354af_tab_2mbq2nif8ol52.png


Kiểu thứ 8: > Xem đáp án
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/a2be45b5-d133-403b-9752-0db8f263f3cd_tab_2mbq2njasqn95.png


Kiểu thứ 9: > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/89d4ab5c-ce2c-424b-b83d-f1112313a6e8_tab_2mbq2nif8da78.png


Kiểu thứ 10: > Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/86b05bd1-d61f-4b9f-9050-4bdaaebff085_tab_2mbq2nj362jbb.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?