10 câu đố ‘đốt não’ lưu truyền 300 năm, vượt qua câu đầu tiên, sự thông minh của bạn không hề tầm thường

QuizzQuizz

12/07/2017/0

Dưới đây là 10 câu đố được lưu truyền từ thế kỷ 18 đến nay, chúng ta cùng thử giải những câu đố này để xem người hiện đại có thông minh hơn người xưa không. Đáp án từng câu có ở cuối page nhé!

# 1

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c11_2ojt0k2o0nlgh.jpg

# 2

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c21_2ojt0k2oh57is.jpg


# 3
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c31_2ojt0k2p85adt.jpg


# 4

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c41_2ojt0k2nipjcs.jpg


# 5
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c51_2ojt0k2ode76n.jpg
# 6

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c61_2ojt0k2o1egfq.jpg


# 7

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c71_2ojt0k2nh72kr.jpg

# 8

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c81_2ojt0k2nfe34f.jpg


# 9

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c91_2ojt0k2nqpi17.jpg


# 10
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/12/c101_2ojt0k2o68ldj.jpg


Bạn trả lời được bao nhiêu câu? Nếu trả lời được 5 câu trở lên, xin chúc mừng bạn là thiên tài.

>> XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?