0968868506 bơm giếng khoan pentax 4ST24-26, 5.5kw lạc hồng

kimngoc1lhkimngoc1lh

15/11/2017/0

0968868506 bơm giếng khoan pentax 4ST24-26, 5.5kw lạc hồng

Hotline kim ngọc 0968.868.506

Email: ngoclachong91@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG

VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

A. Sản phẩm thông số :

1.Sản phẩm thông số bơm 4S:

4ST 24-26: Điện 5.5KW/380V, lưu lượng 10.8-24 m3/h, cột áp 138-13m;

4ST 24-10: Điện 2.2KW/380V, lưu lượng 1.2-8.4 m3/h, cột áp 125-56m;

4ST 24-19: Điện 4KW/380V, lưu lượng 10.8-24 m3/h, cột áp 105-11m;

4ST 10-19: Điện 2.2KW/380V, lưu lượng 4.8-9.6 m3/h, cột áp 125-35m;

4ST 14-12: Điện 2.2KW/220V, lưu lượng 4.8-13.2 m3/h, cột áp 74-12m;

4ST 10-7 : Điện 0.74KW/220V, lưu lượng 2.4-9.6 m3/h, cột áp 44-12m;

4ST 10-10: Điện 1.1KW/220V, lưu lượng 3.6-9.6 m3/h, cột áp 58-16m;

4ST 10-19: Điện 2.2KW/220V, lưu lượng 4.8-9.6 m3/h, cột áp 125-35m;

4ST 24-34 Điện 7.5KW/380V , lưu lượng 10.8-24 m3/h, cột áp 180-15m;

4ST 14-12: Điện 2.2KW/380V, lưu lượng 4.8-13.2 m3/h, cột áp 74-12m;

4ST 14-8 : Điện 1.5KW/220V, lưu lượng 3.6-13.2 m3/h, cột áp 53-10m;

4ST 10-13: Điện 1.5KW/380V, lưu lượng 2.4-9.6 m3/h, cột áp 85-22m;

4ST 14-8 : Điện 1.5KW/380V, lưu lượng 3.6-13.2 m3/h, cột áp 53-10m;

4ST 24-14: Điện 3KW/380V, lưu lượng 3.6-24 m3/h, cột áp 71-7m;

4ST 10-24: Điện 3KW/380V, lưu lượng 2.4-9.6 m3/h, cột áp 148-40m;

4ST 10-29: Điện 4KW/380V, lưu lượng 4.8-9.6 m3/h, cột áp 154-52m;

2. Sản phẩm thông số bơm 6S :

6ST 70-14: Điện 22KW/380V , 6ST 70-7: Điện 11KW/380V , * ghi chú

6ST 70-9: Điện 15KW/380V , 6ST 48-5: Điện 7,5KW/380V , 6ST 48-4: Điện 5,5KW/380V ,

- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng

- Chất lượng: hàng mới 100%

Email: ngoclachong91@gmail.com

bơm giếng khoan 4ST24-26, bơm hỏa tiễn 4ST24-26, bơm chìm giếng khoan 4ST24-26,

giá bơm chìm hỏa tiễn 4ST24-26, giá bơm giếng khoan 4ST24-26,

bơm giếng khoan 5.5kw, bơm hỏa tiễn 5.5kw, bơm chìm giếng khoan 5.5kw,

giá bơm chìm hỏa tiễn 5.5kw, giá bơm giếng khoan 5.5kw, 

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?