Wind_Slash

32 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Chém gió tại gia :3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/10/1991

Địa chỉ: Hà Nội