Việt Nam Inox

0 Người theo dõi

Nghề nghiệp:

Giới tính: Khác

Ngày sinh: 01/04/1992

Địa chỉ: 458, Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP HCM