TuTi

0 Người theo dõi

Nghề nghiệp: đội trưởng đội xe

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/03/1986

Địa chỉ: khối 5 phường trung đô thành phố vinh