Thị Thị

4 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Officer

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/04/1975

Địa chỉ: Hoi An City