thay mặt nhân dân

7 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Nhân viên xnk

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/08/1987

Địa chỉ: 484/15 Tân Kỳ Tân Quý ,HCM