Thanh Tai Nguyen

3 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Nhan vien

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1970

Địa chỉ: HCM