sokhanhcali

10 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Audio Chip Designer

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/08/1974

Địa chỉ: California-USA