Phương Long Công Ty Môi Trường

0 Người theo dõi

Dịch vụ hút bể phốt mà chúng tôi đang cung cấp đều đang có khuyến mãi 20%, mọi thông tin chi tiết về dịch vụ của chúng tôi thông qua số máy hotline : ( 024 ) 39 038 038. hoặc Website : https://hutbephotphuonglong.com/

Nghề nghiệp: hút bể phốt

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/02/1992

Địa chỉ: ​S​ố​ ​6​6​ ​S​à​i​ ​đ​ồ​n​g​ - ​P​h​ú​c​ ​đ​ồ​n​g​ -​ l​o​n​g​ ​b​i​ê​n​ - H​à​ ​n​ộ​i​