Nguyễn Viết Minh

1 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/03/1991

Địa chỉ: Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên