ngankimdong

2 Người theo dõi

Nghề nghiệp: bán vé số ở bến xe Miền Đông

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/1970

Địa chỉ: Sài Gòn