Nào Cùng Kết nối

6 Người theo dõi

Nghề nghiệp: kinh doanh tổng hợp

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/08/1970

Địa chỉ: tp hcm