Mr.Chí Thiện

1 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Kinh Doanh Bất Động Sản

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/02/1992

Địa chỉ: phường Sài Đồng,Long Biên, Hà Nội